Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k seznamu věcí, které hl.m. Praha nabyla přechodem podle § 5 a § 6 zákona 172/1991 Sb. a (F)

Zasedání: 6