Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na schválení převodu vlastnictví formou vzájemného darování pozemků v kat. území (F)

Zasedání: 6