Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na schválení nemovitých věcí, které jsou nabývány do vlastnictví hl. m. Prahy za (F)

Zasedání: 6