Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Dejvice a k.ú. Točná ve vlastnictví fyzických (F)

Zasedání: 6