Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu plánu činnosti Zastupitelstva hlavního města Prahy na I. pololetí 1999 (F)

Zasedání: 6