Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

analýza vedlejší hospodářské činnosti organizace SEZAM (F)

Zasedání: 6