Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hl.m. Prahy č. 76/1996 Sb. (F)

Zasedání: 6