Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Libeň ve vlastnictví fyzických osob, (F)

Zasedání: 6