Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na schválení převodu vlastnictví pozemků v kat. území Nové Město formou vzájemného (F)

Zasedání: 6