Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k majetkoprávnímu vypořádání pozemku v k.ú. Dolní Chabry, ve vlastnictví fyzické osoby, (F)

Zasedání: 6