Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na darování objektu čp. 98 včetně pozemku parc.č. 3130, k.ú. Smíchov (letohrádek (F)

Zasedání: 6