Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F)

Zasedání: 6