Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků parc. č. 4400/129, 4400/130, 4400/132, (F)

Zasedání: 6