Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 1999 - 1.uzávěrka (F)

Zasedání: 6