Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

návrh na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a (F)

Zasedání: 6