Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na měsíční odměny neuvolněným členům ZHMP, vykonávajícím funkci předsedy komise (F)

Zasedání: 6