Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Navýšení rozpočtu na rok 2003 (F)

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 57
proti: 0
zdržel se: 5

Počet zastupitelů: 70
přítomno: 62

Zastupitel Hlas
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
MUDr. Pavel Bém pro
František Bílek pro
Ondřej Gál pro
Mgr. Jan Choděra pro
Ing. Petr Jirava pro
Ing.arch. Jan Kasl pro
Ing. Pavel Klega pro
Mgr. Karel Koželuh pro
Jan Lukavský pro
Radovan Šteiner pro
Ivan Bednář pro
Ing. Tomáš Dub chyběl
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková pro
Mgr. Martin Kroh pro
Petr Vlasák pro
Milan Český pro
Ing. Martin Hejl pro
Ing. Petr Horák pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Pavel Žďárský pro
RNDr. Ivana Bursíková nehlasoval
JUDr. František Hoffman nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Mgr. Olga Sedláčková, M.B.A. zdržel se
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Ing. Jiří Paroubek pro
RNDr. Miroslav Prokeš pro
Alena Samková pro
Ing. František Stádník pro
Bc. Jan Štrof pro
Dr.-Ing. Milan Urban chyběl
JUDr. Rudolf Blažek pro
Mgr. Bohumil Černý pro
Ing. Josef Mach pro
Ing. Viktor Pázler chyběl
Bc. Ondřej Pecha pro
MUDr. Vladimír Polanecký chyběl
Ing. Vladimír Řihák pro
Jan Slezák pro
Ing. Miroslav Froněk pro
Michael Gregor pro
Mgr. Hana Halová pro
MUDr. Marián Hošek pro
Pavel Hurda pro
MUDr. Michael Hvížďala zdržel se
JUDr. Vítězslav Jaroš pro
Ing. František Laudát pro
Ing. Karel Matouš pro
JUDr. Richard Nigrini, Ph.D. pro
Ing.JUDr. Tomáš Novotný pro
Ing. Josef Růžička, CSc. pro
Mgr. Markéta Reedová zdržel se
Ing. Jana Vohralíková pro
Petr Zajíček pro
Pavel Ambrož pro
MUDr. Zdeněk Bašný pro
Mgr. Karel Fischer chyběl
RNDr. Miloš Gregar pro
RNDr. Lubomír Habrnal pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
PhDr. Monika Janíková pro
Ing. Jiří Kaňák zdržel se
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Bc. Martin Langmajer pro
Jan Mihaliček zdržel se
prof.Ing. Petr Moos, CSc. pro
RNDr. Igor Němec pro
Ing. Jan Bürgermeister pro