Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 1890/1 v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví družstva AUTODRUŽSTVO PRAHA (usnesení k Z-079)

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 55
proti: 1
zdržel se: 4

Počet zastupitelů: 69
přítomno: 60

Zastupitel Hlas
Ing. Lenka Alinčová pro
Pavel Ambrož proti
MUDr. Michaela Bartáková pro
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém chyběl
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Karel Březina pro
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. chyběl
Ing. Filip Dvořák pro
Ing. Miroslav Froněk pro
RNDr. Miloš Gregar pro
RNDr. Lubomír Habrnal pro
Mgr. Hana Halová pro
Daniel Hodek nehlasoval
JUDr. František Hoffman pro
JUDr. Tomáš Homola nehlasoval
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda nehlasoval
Mgr. Tomáš Chalupa pro
Mgr. Jan Choděra pro
Tomáš Chvála pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
Jiří Janeček pro
Ing. Karel Jech zdržel se
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Ing. Pavel Klega pro
Mgr. Karel Klíma pro
Mgr. Petra Kolínská zdržel se
Mgr. Iva Kotvová zdržel se
MUDr. Ladislav Kouba pro
Ing. Marie Kousalíková chyběl
Petr Kužel pro
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
RNDr. Milan Macek, CSc. pro
Ing. Vladislav Mareček pro
Miloslav Mihálik pro
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha pro
PhDr. Milan Pešák pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Antonín Ptáček pro
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Milan Richter pro
Zbyněk Richter pro
Ing. Marcel Rückl pro
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. pro
Alena Samková pro
Mgr. Marta Semelová pro
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Ing. Jan Svátek pro
Bc. Martina Šandová pro
Mgr. Ladislav Šilha pro
Štěpán Šlosár chyběl
Radovan Šteiner pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Ing. Eva Tylová zdržel se
Ing. Petr Valenta pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Ing. David Vodrážka pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček nehlasoval
Mgr. Bohumil Zoufalík chyběl
Pavel Žďárský pro
Hana Žižková pro