Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola elektrotechniky a strojírenství, v působnosti SKU MHMP (usnesení k Z-803)

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 2

Počet zastupitelů: 69
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Ing. Lenka Alinčová pro
Pavel Ambrož pro
MUDr. Michaela Bartáková nehlasoval
Ivan Bednář pro
MUDr. Pavel Bém chyběl
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Karel Březina pro
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. chyběl
Ing. Filip Dvořák pro
Ing. Miroslav Froněk pro
RNDr. Miloš Gregar pro
RNDr. Lubomír Habrnal pro
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Daniel Hodek nehlasoval
JUDr. František Hoffman nehlasoval
JUDr. Tomáš Homola pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
Mgr. Tomáš Chalupa pro
Mgr. Jan Choděra pro
Tomáš Chvála pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. nehlasoval
Jiří Janeček pro
Ing. Karel Jech pro
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Ing. Pavel Klega pro
Mgr. Karel Klíma nehlasoval
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Iva Kotvová pro
MUDr. Ladislav Kouba pro
Ing. Marie Kousalíková chyběl
Petr Kužel pro
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
RNDr. Milan Macek, CSc. pro
Ing. Vladislav Mareček nehlasoval
Miloslav Mihálik pro
Mgr. Dalibor Mlejnský nehlasoval
Ing. Viktor Pázler pro
Bc. Ondřej Pecha pro
PhDr. Milan Pešák pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche zdržel se
Antonín Ptáček pro
Mgr. Markéta Reedová pro
Ing. Milan Richter pro
Zbyněk Richter pro
Ing. Marcel Rückl pro
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. nehlasoval
Alena Samková pro
Mgr. Marta Semelová zdržel se
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník nehlasoval
Ing. Jan Svátek pro
Bc. Martina Šandová pro
Mgr. Ladislav Šilha nehlasoval
Štěpán Šlosár chyběl
Radovan Šteiner pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Ing. Eva Tylová pro
Ing. Petr Valenta pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Ing. Antonín Weinert, CSc. nehlasoval
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. chyběl
Petr Zajíček pro
Mgr. Bohumil Zoufalík chyběl
Pavel Žďárský pro
Hana Žižková pro