Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Návrh na přijetí účelové investiční i neinvestiční dotaze ze SFDI na financování oprav a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy a k návrhu na zvýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2007 o tuto dotaci (usnesení k Z-050)

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 48
proti: 0
zdržel se: 3

Počet zastupitelů: 69
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Ing. Lenka Alinčová pro
Pavel Ambrož pro
MUDr. Michaela Bartáková nehlasoval
Ivan Bednář nehlasoval
MUDr. Pavel Bém chyběl
JUDr. Rudolf Blažek pro
Ing. Karel Březina pro
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. chyběl
Ing. Filip Dvořák pro
Ing. Miroslav Froněk pro
RNDr. Miloš Gregar pro
RNDr. Lubomír Habrnal pro
Mgr. Hana Halová pro
Daniel Hodek pro
JUDr. František Hoffman nehlasoval
JUDr. Tomáš Homola chyběl
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
Mgr. Tomáš Chalupa nehlasoval
Mgr. Jan Choděra pro
Tomáš Chvála pro
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. pro
Jiří Janeček pro
Ing. Karel Jech zdržel se
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Ing. Pavel Klega pro
Mgr. Karel Klíma nehlasoval
Mgr. Petra Kolínská zdržel se
Mgr. Iva Kotvová zdržel se
MUDr. Ladislav Kouba nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková chyběl
Petr Kužel pro
Bc. Martin Langmajer pro
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
RNDr. Milan Macek, CSc. pro
Ing. Vladislav Mareček pro
Miloslav Mihálik nehlasoval
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Ing. Viktor Pázler nehlasoval
Bc. Ondřej Pecha pro
PhDr. Milan Pešák pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Antonín Ptáček pro
Mgr. Markéta Reedová chyběl
Ing. Milan Richter pro
Zbyněk Richter pro
Ing. Marcel Rückl pro
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. pro
Alena Samková pro
Mgr. Marta Semelová pro
Jan Slezák pro
Ing. František Stádník pro
Ing. Jan Svátek pro
Bc. Martina Šandová pro
Mgr. Ladislav Šilha pro
Štěpán Šlosár chyběl
Radovan Šteiner pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. nehlasoval
Ing. Eva Tylová nehlasoval
Ing. Petr Valenta pro
JUDr. Tomáš Vavřinec pro
Ing. David Vodrážka pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. pro
Petr Zajíček pro
Mgr. Bohumil Zoufalík chyběl
Pavel Žďárský pro
Hana Žižková pro