Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Návrh personálních změn ve výborech ZHMP (usnesení - ZMATEČNÉ)

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 1
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 69
přítomno: 1

Zastupitel Hlas
Ing. Lenka Alinčová nehlasoval
Pavel Ambrož pro
MUDr. Michaela Bartáková nehlasoval
Ivan Bednář nehlasoval
MUDr. Pavel Bém chyběl
JUDr. Rudolf Blažek nehlasoval
Ing. Karel Březina nehlasoval
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. chyběl
Ing. Filip Dvořák nehlasoval
Ing. Miroslav Froněk nehlasoval
RNDr. Miloš Gregar nehlasoval
RNDr. Lubomír Habrnal nehlasoval
Mgr. Hana Halová nehlasoval
Daniel Hodek chyběl
JUDr. František Hoffman nehlasoval
JUDr. Tomáš Homola chyběl
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. nehlasoval
Pavel Hurda nehlasoval
Mgr. Tomáš Chalupa nehlasoval
Mgr. Jan Choděra nehlasoval
Tomáš Chvála nehlasoval
JUDr. Milan Jančík, M.B.A. nehlasoval
Jiří Janeček nehlasoval
Ing. Karel Jech nehlasoval
MUDr. Tomáš Kaštovský nehlasoval
Ing. Pavel Klega nehlasoval
Mgr. Karel Klíma nehlasoval
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Iva Kotvová nehlasoval
MUDr. Ladislav Kouba nehlasoval
Ing. Marie Kousalíková chyběl
Petr Kužel nehlasoval
Bc. Martin Langmajer nehlasoval
Radek Lohynský nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
RNDr. Milan Macek, CSc. nehlasoval
Ing. Vladislav Mareček nehlasoval
Miloslav Mihálik nehlasoval
Mgr. Dalibor Mlejnský nehlasoval
Ing. Viktor Pázler nehlasoval
Bc. Ondřej Pecha nehlasoval
PhDr. Milan Pešák nehlasoval
Ing.Mgr. Miroslav Poche nehlasoval
Antonín Ptáček nehlasoval
Mgr. Markéta Reedová chyběl
Ing. Milan Richter nehlasoval
Zbyněk Richter nehlasoval
Ing. Marcel Rückl nehlasoval
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. nehlasoval
Alena Samková nehlasoval
Mgr. Marta Semelová nehlasoval
Jan Slezák nehlasoval
Ing. František Stádník nehlasoval
Ing. Jan Svátek nehlasoval
Bc. Martina Šandová nehlasoval
Mgr. Ladislav Šilha nehlasoval
Štěpán Šlosár chyběl
Radovan Šteiner nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. nehlasoval
Ing. Eva Tylová nehlasoval
Ing. Petr Valenta nehlasoval
JUDr. Tomáš Vavřinec nehlasoval
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Ing. Antonín Weinert, CSc. nehlasoval
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. nehlasoval
Petr Zajíček nehlasoval
Mgr. Bohumil Zoufalík chyběl
Pavel Žďárský nehlasoval
Hana Žižková nehlasoval