Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-162

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 38
proti: 1
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. nehlasoval
MUDr. Iveta Borská zdržel se
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza pro
Mgr. Jiří Dienstbier chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Petr Dolínek pro
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Petr Hána pro
Daniel Hodek chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. zdržel se
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA pro
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
JUDr. Lubomír Ledl nehlasoval
Jiří Liška proti
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Josef Nosek pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný zdržel se
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Milan Richter pro
Ing. Pavel Richter zdržel se
Mgr. Marta Semelová chyběl
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek pro
MUDr. Boris Šťastný pro
Ing. Michal Štěpán zdržel se
Mgr. Nataša Šturmová zdržel se
Ing. Věra Šturmová zdržel se
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. pro
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. chyběl
Ing. Alexandra Udženija pro
Dr.-Ing. Milan Urban zdržel se
Mgr. Roman Vaculka zdržel se
Ing. Jan Vašíček zdržel se
Jiří Vávra chyběl
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený pro