Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-145

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 50
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 50

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek pro
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. pro
MUDr. Iveta Borská pro
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza pro
Mgr. Jiří Dienstbier chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Petr Dolínek pro
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Petr Hána pro
Daniel Hodek chyběl
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. pro
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová pro
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA pro
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta pro
JUDr. Lubomír Ledl pro
Jiří Liška nehlasoval
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Mgr. Lukáš Manhart pro
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Josef Nosek pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský pro
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Milan Richter pro
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Mgr. Marta Semelová chyběl
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek pro
MUDr. Boris Šťastný pro
Ing. Michal Štěpán pro
Mgr. Nataša Šturmová pro
Ing. Věra Šturmová pro
Mgr. Ludmila Štvánová pro
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. pro
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. chyběl
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Dr.- Ing. Milan Urban nehlasoval
Mgr. Roman Vaculka pro
Ing. Jan Vašíček nehlasoval
Jiří Vávra chyběl
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený pro