Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod „Plán udržitelných financí HMP“ za bod poř. č. 3 (Martan)

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 25
proti: 1
zdržel se: 34

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 60

Zastupitel Hlas
Martin Arden zdržel se
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek zdržel se
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. zdržel se
Ing. Mariana Čapková, MBA zdržel se
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal zdržel se
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. Pavel Hájek zdržel se
Mgr. Karel Hanzlík pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček zdržel se
Ing. Petr Hlubuček zdržel se
Mgr. Eva Horáková zdržel se
MUDr. Zdeněk Hřib zdržel se
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová zdržel se
Ondřej Kallasch zdržel se
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová zdržel se
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. zdržel se
Bc. Michaela Krausová zdržel se
Mgr. Petr Kubíček zdržel se
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik zdržel se
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák zdržel se
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková pro
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil zdržel se
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter proti
Ing. Miloš Růžička zdržel se
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek pro
Ing. Petr Stuchlík pro
PhDr. Pavel Světlík zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. zdržel se
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra zdržel se
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman zdržel se