Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

procedurální návrh na ukončení diskuse (primátor HMP)

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 17
proti: 17
zdržel se: 8

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 42

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek zdržel se
Václav Bílek proti
Ing. Lubomír Brož proti
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. nehlasoval
Ing. Mariana Čapková, MBA nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský proti
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka proti
Mgr. Marta Gellová nehlasoval
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík proti
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček nehlasoval
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová proti
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček nehlasoval
Ing. Radek Lacko proti
Viktor Mahrik nehlasoval
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík proti
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný proti
Ing. Ivan Pilný proti
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková proti
Mgr. Tomáš Portlík proti
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
Ing. Petr Stuchlík proti
PhDr. Pavel Světlík proti
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach proti
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra nehlasoval
Pavel Vyhnánek, M.A. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman pro