Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7154

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 35
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 35

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek nehlasoval
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová nehlasoval
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček nehlasoval
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová nehlasoval
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík nehlasoval
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný chyběl
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil nehlasoval
Ing. Ondřej Prokop nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek nehlasoval
Ing. Petr Stuchlík chyběl
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. nehlasoval
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach nehlasoval
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro