Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

pozměňovací návrh na přeřazení změny č. 3148 z přílohy č. 1 do tabulky se zrychleným způsobem projednání (Čižinský)

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček nehlasoval
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík chyběl
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
Ing. Ivan Pilný chyběl
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek pro
Ing. Petr Stuchlík chyběl
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach nehlasoval
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro