Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-7168

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 42
proti: 0
zdržel se: 5

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 47

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek zdržel se
Ing. Lubomír Brož nehlasoval
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal pro
PharmDr. Petr Fifka nehlasoval
Mgr. Marta Gellová nehlasoval
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík nehlasoval
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová nehlasoval
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch pro
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová pro
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. pro
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko nehlasoval
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík chyběl
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
Ing. Ivan Pilný chyběl
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil pro
Ing. Ondřej Prokop zdržel se
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek pro
Ing. Petr Stuchlík chyběl
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija nehlasoval
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Mgr. Radek Vondra pro
Pavel Vyhnánek, M.A. nehlasoval
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka pro
Petr Zeman pro