Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k textu usnesení ve znění: „ZHMP I. konstatuje, že zástupci zaměstnanců mají své místo v dozorčích orgánech koncernu Pražské plynárenské, a. s.“

Zasedání: 6

Výsledek: Ne
pro: 20
proti: 4
zdržel se: 25

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 49

Zastupitel Hlas
Martin Arden proti
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek zdržel se
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. zdržel se
Ing. Mariana Čapková, MBA zdržel se
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal zdržel se
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. Pavel Hájek zdržel se
Mgr. Karel Hanzlík pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček zdržel se
Ing. Petr Hlubuček zdržel se
Mgr. Eva Horáková zdržel se
MUDr. Zdeněk Hřib proti
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová zdržel se
Ondřej Kallasch zdržel se
MUDr. Tomáš Kaštovský chyběl
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová chyběl
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. zdržel se
Bc. Michaela Krausová proti
Mgr. Petr Kubíček nehlasoval
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik zdržel se
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík chyběl
Tomáš Murňák proti
Ing. Patrik Nacher pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný chyběl
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková pro
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil chyběl
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Miloš Růžička chyběl
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek pro
Ing. Petr Stuchlík chyběl
PhDr. Pavel Světlík zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. zdržel se
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka chyběl
Mgr. Radek Vondra zdržel se
Pavel Vyhnánek, M.A. zdržel se
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský nehlasoval
Jiří Zajac chyběl
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman zdržel se