Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-11269

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 56
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 62

Zastupitel Hlas
Mgr. Kateřina Arnotová pro
Mgr. Martin Benkovič nehlasoval
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Mgr. David Bodeček, MBA pro
Mgr. et Mgr. Vladan Brož pro
Jiří Brůžek pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Kristýna Drápalová pro
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová pro
Mgr. Marta Gellová nehlasoval
Ing. arch. Zuzana Hamanová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Bc. Michal Hroza pro
Mgr. Martin Hrubčík, MBA pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Jan Hušbauer pro
Mgr. Jan Chabr pro
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA pro
JUDr. Radmila Kleslová chyběl
Mgr. Jiří Knitl pro
Bc. Jan Kolář pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová chyběl
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Lucie Kubesa pro
Mgr. Jakub Lepš, M.A. pro
Ing. Gabriela Lněničková, MBA pro
Viktor Mahrik pro
Mgr. Pavel Mareš pro
MgA. Kamila Matějková pro
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. pro
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil nehlasoval
Mgr. Josef Nerušil pro
Ing. Tomáš Pek nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Mgr. Tomáš Portlík nehlasoval
JUDr. Jiří Pospíšil pro
David Procházka pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jiří Ptáček pro
Mgr. Barbora Rázga pro
Ing. Martin Sedeke pro
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Ing. Tomáš Slabihoudek pro
Mgr. Bara Soukup pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Eva Tylová pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
Magdalena Valdmanová pro
Mgr. Lenka Vedralová pro
Ing. David Vodrážka pro
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka chyběl
Petr Zeman pro