Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-11681

Zasedání: 6

Výsledek: Ano
pro: 56
proti: 0
zdržel se: 0

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 62

Zastupitel Hlas
Mgr. Kateřina Arnotová pro
Mgr. Martin Benkovič pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Mgr. David Bodeček, MBA pro
Mgr. et Mgr. Vladan Brož nehlasoval
Jiří Brůžek pro
Ing. Mariana Čapková, MBA pro
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Kristýna Drápalová pro
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová pro
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. arch. Zuzana Hamanová pro
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Bc. Michal Hroza pro
Mgr. Martin Hrubčík, MBA pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Jan Hušbauer nehlasoval
Mgr. Jan Chabr pro
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA pro
JUDr. Radmila Kleslová chyběl
Mgr. Jiří Knitl pro
Bc. Jan Kolář pro
Ing. Jana Komrsková pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová chyběl
Ing. Zdeněk Kovářík pro
Lucie Kubesa pro
Mgr. Jakub Lepš, M.A. pro
Ing. Gabriela Lněničková, MBA pro
Viktor Mahrik pro
Mgr. Pavel Mareš pro
MgA. Kamila Matějková pro
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. pro
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
Mgr. Josef Nerušil pro
Ing. Tomáš Pek pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil pro
David Procházka pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Jiří Ptáček pro
Mgr. Barbora Rázga pro
Ing. Martin Sedeke pro
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc. nehlasoval
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Ing. Tomáš Slabihoudek pro
Mgr. Bara Soukup pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Eva Tylová pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Dr.-Ing. Milan Urban pro
Magdalena Valdmanová nehlasoval
Mgr. Lenka Vedralová pro
Ing. David Vodrážka nehlasoval
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka chyběl
Petr Zeman nehlasoval