Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 516
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
31.5.2007 7. zasedání (návrhový výbor) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ano
28.5.2015   Ano
23.5.2019 složení návrhového výboru  Ano
31.5.2007 7. zasedání (zařazení tisku) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ano
23.5.2019 vyřadit bod poř. č. 12, tisk Z – 7197 „K záměru odboru informatické infrastruktury MHMP na realizaci veřejné zakázky „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy na rok 2020 -2024" z programu tohoto jednání (Pilný) Ne
31.5.2007 7. zasedání (změna programu) Ne
07/01 29.4.1999 785 k vyhlášce hlavního města Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (F) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ano
23.5.2019 zařadit bod „Změna pravidel pronájmu pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy pro zemědělské účely“ do programu tohoto jednání jako bod poř. č. 7 (Martan) Ne
23.5.2019 zařadit bod „Podhodnocené náklady na údržbu tramvajových tratí v Praze“ do programu tohoto jednání jako bod poř. č. 26 (Stuchlík)  Ne
31.5.2007 7. zasedání (schválení programu) Ano
07/01 24.4.2003 249 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ano
23.5.2019 zařadit bod „Informace o situaci ve Zvíkovecké kytičce, Domově Svojšice a informace o oblasti v sociálních službách“ jako bod poř. č. 1 (Udženija)  Ne
1 31.5.2007 057 Návrh pořízení Územního plánu hl.m. Prahy (protinávrh k Z-057) Ne
07/02 24.4.2003 223 k návrhu na udělení čestného občanství hlavního města Prahy Václavu Havlovi (F) Ano
07/02 29.4.1999 796 k problematice vstupu strategického partnera a navýšení základního jmění První městské banky, (F) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ne
23.5.2019 zařadit tisk Z – 7400 „K podnětu na privatizaci bytového fondu hlavního města Prahy“ na pevný čas 15 hodin (Janderová)  Ano
1 31.5.2007 057 Návrh pořízení Územního plánu hl.m. Prahy (protinávrh k Z-057) Ne
07/03 24.4.2003 267 k návrhu na účelovou neinvestiční dotaci městským částem Praha 1 - 22 - zkoušky zvláštní odborné (F) Ano
07/03 29.4.1999 728 k návrhu prodeje bytových domů a jimi zastavěných pozemků dle Zásad postupu při prodeji (F) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ne
23.5.2019 zařadit tisk Z – 7399 „Podnět k prověření informovanosti zastupitelů a zmírnění škody“ jako poslední za tisky primátora hl. m. Prahy (Janderová) Ne
07/04 29.4.1999 768 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F) Ano
1 31.5.2007 057 Návrh pořízení Územního plánu hl.m. Prahy (usnesení k Z-057) Ano
07/04 24.4.2003 197 k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 8 ve výši 150 mil. Kč (F) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ne
23.5.2019 vyřadit bod č. 13, tisk Z – 7367 „K návrhu na schválení stanov a spoluzaložení spolku prg.ai,z.s." z programu tohoto jednání (Pilný)  Ne
07/05 24.4.2003 269 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2003 z kap. 09 pro MČ Praha (F) Ano
2 31.5.2007 104 Návrh na uvolnění dotací z rozpočtu hl.m. Prahy v kapitole OMT MHMP 0664 na MČ hl.m. Prahy dle usnesení ZHMP č. 1/5 ze dne 30.11.2006 (usnesení k Z-104) Ano
07/05 29.4.1999 769 k návrhu vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se doplňuje vyhláška hlavního města Prahy (F) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ne
23.5.2019 zařadit bod „Informace o falšování zápisu z Rady 29. 4. 2019“ jako první bod primátora hl. m. Prahy (Udženija)  Ne
07/06 24.4.2003 268 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap.04 - školství, mládež a samospráva a na rozpis (F) Ano
07/06 29.4.1999 792 k návrhu na udělení grantů v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce 1999 (F) Ano
3 31.5.2007 097 Návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 5/2 ze dne 22.3.2007 k návrhu úpravy rozpočtu a přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2007 (usnesení k Z-097) Ano
26.5.2011 7. zasedání Ne
28.5.2015   Ne
23.5.2019 o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
07/07 24.4.2003 272 k návrhu na sloučení Zvláštní školy, Praha 4, Kupeckého 576 a Zvláštní školy a Praktické školy, Prah (F) Ano
Celkový počet: 516
Na stránce: