Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k návrhu na schválení souborů rozpočtů vlastního hl.m. Prahy a městských částí hl.m. Prahy na (F)

Zasedání: 8