Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků za rok 1998 (F)

Zasedání: 8