Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

k prodeji akciového podílu hl. m. Prahy ve společnosti V.J. Rott, a.s. (F)

Zasedání: 8