Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

usnesení k Z-275

Zasedání: 8

Výsledek: Ano
pro: 40
proti: 6
zdržel se: 10

Počet zastupitelů: 63
přítomno: 56

Zastupitel Hlas
Bc. František Adámek pro
JUDr. Rudolf Blažek nehlasoval
MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. proti
MUDr. Iveta Borská proti
Ing. Karel Březina pro
Mgr. Petr Bříza pro
Mgr. Jiří Dienstbier pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. nehlasoval
Petr Dolínek pro
Ing. Milan Růžička pro
Petr Hána pro
Daniel Hodek pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. zdržel se
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. pro
Pavel Hurda pro
JUDr. Helena Chudomelová proti
Mgr. Ivan Kabický pro
Mgr. Jan Kalousek pro
PhDr. Lukáš Kaucký pro
Ing. Pavel Klega pro
Ing. Gabriela Kloudová, MBA pro
Ing. Marie Kousalíková pro
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta zdržel se
JUDr. Lubomír Ledl pro
Jiří Liška zdržel se
Radek Lohynský pro
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Mgr. Dalibor Mlejnský pro
Josef Nosek pro
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný nehlasoval
Ing. Jiří Pařízek pro
Bc. Ondřej Pecha pro
Roman Petrus pro
Ing. Lukáš Plachý pro
Mgr. Ondřej Počarovský proti
Ing.Mgr. Miroslav Poche pro
Ing. Milan Richter nehlasoval
Ing. Pavel Richter pro
Mgr. Marta Semelová pro
Ing. Vladimír Schmalz chyběl
Jan Slezák pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
Petr Šimůnek pro
MUDr. Boris Šťastný pro
Ing. Michal Štěpán zdržel se
Mgr. Nataša Šturmová proti
Ing. Věra Šturmová proti
Mgr. Ludmila Štvánová nehlasoval
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. pro
Mgr. Petr Trombik pro
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. zdržel se
Ing. Alexandra Udženija pro
Dr.- Ing. Milan Urban pro
Mgr. Roman Vaculka zdržel se
Ing. Jan Vašíček nehlasoval
Jiří Vávra pro
Andrea Vlásenková pro
Ing. Eva Vorlíčková zdržel se
Ing. Antonín Weinert, CSc. pro
David Zelený pro