Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit nový bod "Jmenovité hlasování Rady HMP" jako bod č. 2 tohoto jednání (Michálek)

Zasedání: 8

Výsledek: Ne
pro: 16
proti: 10
zdržel se: 32

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 58

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul proti
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková proti
Ing. arch. Martin Polách pro
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá proti
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek nehlasoval
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký proti
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková proti
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík zdržel se
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
František Švarc zdržel se
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová chyběl
Tomáš Jílek chyběl
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart zdržel se
Ing. Jiří Nouza zdržel se
Ing. Václav Novotný zdržel se
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf zdržel se