Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod s textem usnesení "Zastupitelé hl. m. Prahy odsuzují bezprecedentní nedemokratické metody Andreje Babiše, který se pomocí údajně usvědčujících materiálů snaží zastrašovat své oponenty v rámci regulérní politické diskuse" jako bod 1 (Humplík)

Zasedání: 8

Výsledek: Ne
pro: 18
proti: 18
zdržel se: 15

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 51

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava proti
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek proti
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová proti
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. proti
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko proti
Ing. Antonín Lébl proti
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková proti
Ing. arch. Martin Polách proti
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá proti
Ing. Karel Březina chyběl
Petr Dolínek nehlasoval
Daniel Hodek chyběl
PhDr. Lukáš Kaucký chyběl
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA chyběl
Hana Nováková nehlasoval
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák nehlasoval
PhDr. Helena Briardová proti
JUDr. Ivan Hrůza proti
Mgr. Marta Semelová proti
Petr Šimůnek proti
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová chyběl
Tomáš Jílek chyběl
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička nehlasoval
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval