Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

složení návrhového výboru

Zasedání: 8

Výsledek: Ano
pro: 53
proti:
zdržel se:

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 53

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. chyběl
Ing. Mariana Čapková pro
Mgr. Jan Čižinský pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. chyběl
Jiří Dohnal pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík chyběl
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček pro
Ing. Petr Hlubuček pro
Mgr. Eva Horáková pro
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle pro
Mgr. Jan Chabr pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Mgr. Milena Johnová pro
Ondřej Kallasch chyběl
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová chyběl
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. nehlasoval
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček pro
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher chyběl
Stanislav Nekolný, MBA nehlasoval
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková pro
RNDr. Marcela Plesníková pro
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil pro
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Miloš Růžička pro
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka chyběl
Mgr. Radek Vondra chyběl
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček pro
Pavel Zelenka chyběl
Petr Zeman pro