Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod „Snižování vizuálního smogu – odstranění nezákonných billboardů na území hl. m. Prahy" jako první bod náměstka primátora Scheinherra (Brož)

Zasedání: 8

Výsledek: Ne
pro: 18
proti:
zdržel se: 37

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 55

Zastupitel Hlas
Martin Arden zdržel se
Mgr. Martin Benda zdržel se
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. chyběl
Ing. Mariana Čapková zdržel se
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Jiří Dohnal zdržel se
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík chyběl
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček zdržel se
Ing. Petr Hlubuček zdržel se
Mgr. Eva Horáková zdržel se
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Mgr. Milena Johnová zdržel se
Ondřej Kallasch chyběl
MUDr. Tomáš Kaštovský zdržel se
Mgr. Jiří Knitl zdržel se
JUDr. Hana Kordová Marvanová zdržel se
Ing. Ladislav Kos zdržel se
Mgr. Jiří Koubek, DiS. zdržel se
Bc. Michaela Krausová zdržel se
Mgr. Petr Kubíček zdržel se
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák zdržel se
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková pro
Mgr. Tomáš Portlík zdržel se
JUDr. Jiří Pospíšil zdržel se
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Miloš Růžička nehlasoval
Ing. Martin Sedeke zdržel se
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. pro
Mgr. Jakub Stárek zdržel se
PhDr. Pavel Světlík zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdržel se
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. zdržel se
Bc. Tomáš Štampach zdržel se
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Ing. David Vodrážka zdržel se
Mgr. Radek Vondra chyběl
Pavel Vyhnánek, M.A. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac nehlasoval
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman zdržel se