Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

bod poř. č. 54, tisk Z – 7450 „K návrhu na revokaci usnesení ZHMP č. 17/4 ze dne 24. 5. 2012, k návrhu na transformace majetku hl. m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl. m. Prahy městským částem formou prodeje" přeřadit hned po projednání petic (Udženija)

Zasedání: 8

Výsledek: Ano
pro: 40
proti:
zdržel se: 18

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 58

Zastupitel Hlas
Martin Arden pro
Mgr. Martin Benda pro
Mgr. Ing. Jaromír Beránek pro
Václav Bílek pro
Ing. Lubomír Brož pro
Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. chyběl
Ing. Mariana Čapková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. zdržel se
Jiří Dohnal pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Mgr. Marta Gellová pro
Ing. Pavel Hájek pro
Mgr. Karel Hanzlík chyběl
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček zdržel se
Ing. Petr Hlubuček zdržel se
Mgr. Eva Horáková zdržel se
MUDr. Zdeněk Hřib pro
Ing. Jakob Hurrle zdržel se
Mgr. Jan Chabr nehlasoval
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Mgr. Milena Johnová zdržel se
Ondřej Kallasch chyběl
MUDr. Tomáš Kaštovský pro
Mgr. Jiří Knitl pro
JUDr. Hana Kordová Marvanová zdržel se
Ing. Ladislav Kos pro
Mgr. Jiří Koubek, DiS. zdržel se
Bc. Michaela Krausová pro
Mgr. Petr Kubíček zdržel se
Ing. Radek Lacko pro
Viktor Mahrik pro
Ing. Ondřej Martan pro
Milan Maruštík pro
Tomáš Murňák pro
Ing. Patrik Nacher pro
Stanislav Nekolný, MBA pro
Radomír Nepil pro
JUDr. Petr Novotný pro
Ing. Ivan Pilný pro
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková pro
Mgr. Tomáš Portlík pro
JUDr. Jiří Pospíšil zdržel se
Ing. Ondřej Prokop pro
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
Ing. Martin Sedeke pro
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. zdržel se
Mgr. Jakub Stárek pro
PhDr. Pavel Světlík pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. pro
Bc. Tomáš Štampach pro
MgA. Hana Třeštíková zdržel se
Ing. Alexandra Udženija pro
Ing. David Vodrážka pro
Mgr. Radek Vondra chyběl
Pavel Vyhnánek, M.A. pro
Jan Wolf nehlasoval
Mgr. Adam Zábranský pro
Jiří Zajac pro
Mgr. Zdeněk Zajíček chyběl
Pavel Zelenka zdržel se
Petr Zeman zdržel se