Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy (Portál hlavního města Prahy)

Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 702
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
19.9.2019 složení návrhového výboru  Ano
15.9.2011 9. zasedání Ano
20.9.2007 9. zasedání (zařazení tisku) Ano
10.9.2015  procedurální návrh na volbu devítičlenného návrhového výboru ZHMP Ano
19.9.2019 zařadit bod „Informace k postupu přípravy a spolupráci na stavbě Pražský okruh“ jako bod poř. č. 25 (první bod v bloku náměstka primátora Scheinherra) (Martan)  Ne
15.9.2011 o zařazení bodu "Informace o tunelu Blanka" - bod poř. č. 11/3. (Semelová) hlasování zpochybněno Ano
20.9.2007 9. zasedání (zařazení tisku) Ne
10.9.2015  složení návrhového výboru Ano
19.9.2019 zařadit tisk Z – 7648 „K Privatizaci bytového fondu“ na pevný čas v 17.00 hodin s tím, že původně zařazený bod na pevný čas 17 hodin „K Petici proti záměru výstavby Klánovické spojky“ se posune na pevný čas 18 hodin (Janderová) Ne
15.9.2011 o zařazení bodu "Informace o tunelu Blanka" - bod poř. č. 11/3. (Semelová) (opakované hlasování) Ano
20.9.2007 9. zasedání (schválení programu) Ano
10.9.2015  stáhnout tisk pod poř. č. 30 - Z – 3681 „K návrhu "Dohody o vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi společnostmi Kvintum s.r.o., PVA a.s., ABF, a.s. a Hlavním městem Praha“ Ano
19.9.2019 přeřadit bod poř. č. 55, tisk Z – 6674 „K návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků dle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy“ jako bod poř. č. 1 po skončení bodu  Ano
09/01 24.6.1999 877 k návrhu na úpravy rozpočtu hl.města Prahy v roce 1999 (F) Ano
15.9.2011 schválení celého upraveného programu jednání Ano
20.9.2007 9. zasedání (návrhový výbor) Ano
10.9.2015  zařadit bod „Způsob komunikace Rady a Zastupitelstva se stínovým primátorem Andrejem Babišem a stínovou náměstkyní Radmilou Kleslovou“ jako bod poř. č. 5 (Svoboda) Ne
19.9.2019 zařadit tisk Z – 7672 „Pozastavení výkonu usnesení rady č. 1962 (č. tisku R- 31455) ze dne 16. 9. 2019 k záměru ve věci budoucího nájmu a správy Šlechtovy restaurace, kat. území Bubeneč“ jako poslední bod pana primátora (Kaštovský) Ne
09/02 24.6.1999 857 k návrhu na financování vodohospodářských investic prostřednictvím půjčky od Evropské investiční (F) Ano
1 15.9.2011 Z-382 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2011 Ano
20.9.2007 Návrh na volbu náměstka primátora a člena Rady HMP (procedurální návrh) Ano
10.9.2015  zařadit bod Jednacího řádu ZHMP - pouze článek 12 s novou formulací ve znění: „Personální volby primátora, radních, členů výborů a jejich tajemníků jsou tajné“ (Nouza – osvojil si návrh Ing. Moravce) Ne
19.9.2019 zařadit bod „Informace o zrušení linky H1“ jako poslední bod náměstka primátora Scheinherra (Nacher) Ne
09/03 24.6.1999 862 k návrhu strategických priorit a programů pro první etapu realizace strategické koncepce hl.m. (F) Ano
2 15.9.2011 Z-326 k návrhu na uvolnění zbytku rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2011 Ne
2 20.9.2007 268 Návrh na udělení čestného občanství hl.m. Prahy Sergeovi Baudo (usnesení k Z-268) Ano
10.9.2015  zařadit bod „Jednací řád Zastupitelstva hl. m. Prahy“ jako bod poř. č. 2 (Novotný) Ne
19.9.2019 zařadit bod „Informace o potřebě CSSP účelově navýšit rozpočet za účelem koupě oblečení“ jako první bod radní Johnové (Udženija)  Ne
2 15.9.2011 Z-326 k návrhu na uvolnění zbytku rezervy pro městské části hlavního města Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2011 Ano
3 20.9.2007 270 Návrh na udělení stříbrné medaile hl.m. Prahy Jiřímu Kyliánovi (usnesení k Z-270) Ano
10.9.2015  zařadit bod „Praha – Evropské město sportu 2016“ jako bod poř. č. 32 (Bříza) Ne
19.9.2019 zařadit bod „Slovanská Epopej – aktuální stav umístění“ jako první bod radní Třeštíkové (Brož)  Ne
3 15.9.2011 Z-357 k uvolnění dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 v kap. 07 - Bezpečnost Městské části Praha - Běchovice Ano
4 20.9.2007 269 Návrh na udělení stříbrné medaile hl.m. Prahy Prof.Dr. Peteru Demetzovi (usnesení k Z-269) Ano
10.9.2015  zařadit bod „Informace k Pražským stavebním předpisům“ jako bod poř. č. 5 (Doležal) Ne
09/04 24.6.1999 858 k návrhu investičních priorit města hrazených z výnosu II. emise obligací a očekávaného přebytku (F) Ano
19.9.2019 zařadit bod „Pohotovost Malešice“ jako první bod radní Johnové (Nepil, osvojil si návrh poslance PS PČR Dolínka)  Ne
4 15.9.2011 Z-370 k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 13 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP rozpočtu hlavního města Prahy Ano
5 20.9.2007 277 Návrh na udělení bronzové medaile hl.m. Prahy Růženě Mašové (usnesení k Z-277) Ano
10.9.2015  zařadit bod „Informace ke stavu a přípravě nového územního plánu“ jako bod poř. č. 1 (Martan) Ne
09/05 24.6.1999 873 k návrhu na schválení úplatného převodu pozemků č. parc. 670/7, 670/8, 670/9, 670/10, 670/11, (F) Ano
19.9.2019 zařadit bod „Informace o nákladech na poradce pana primátora“ jako bod poř. č. 1 (Portlík) Ne
09/01 26.6.2003 376 k volbě přísedících Městského soudu v Praze (F) Ano
5 15.9.2011 Z-359 k návrhu na snížení rozpočtu hl. m. Prahy v kap. 0421 - Školství, mládež a samospráva (OMI) a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 22 Ano
10.9.2015  zařadit bod „Informace o opatřeních Rady HMP k věcnému řešení problémů metropole“ (Semelová) Ne
6 20.9.2007 028 Návrh zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar rozvoje hl.m. Prahy (usnesení k Z-028) Ano
09/06 24.6.1999 869 k návrhu prodeje akciového podílu hl. m. Prahy ve společnosti Metrostav, a.s. (F) Ano
19.9.2019 zařadit bod „Alarmující stav Gymnázia Heyrovského“ jako bod poř. č. 52 (Vodrážka) Ne
09/02 26.6.2003 353 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2002 (F) Ano
6 15.9.2011 Z-373 k návrhu na změnu účelu části investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 8 na základě usnesení ZHMP č. 7/50 ze dne 2. 6. 2011 Ano
Celkový počet: 702
Na stránce: