Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 86
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
22.2.2018 složení návrhového výboru  Ano
22.2.2018 vyřadit bod 23/2, tisk Z – 6075 „K návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 z kapitoly 04 v roce 2018“ z tohoto programu jednání (Mahrik) Ne
22.2.2018 vyřadit bod poř. č. 2/2, tisk Z – 6038 „ K záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky „Bezpečné síťové prostředí“ (Vorlíčková)  Ne
22.2.2018 zařadit bod „Situace taxi versus Uber s návrhem usnesení viz další“ jako poř. č. 1 (Hašek, totožný návrh předložil také Humplík)  Ano
22.2.2018 zařadit bod „Smog“ jako poř. č. 16/4 (Novotný V.) Ne
22.2.2018 přeřadit bod poř. č. 1, tisk Z – 6091 „Informativní zpráva o plnění úkolů, vyplývajících z usnesení Zastupitelstva HMP“ z bloku informací do projednání a zařadit jako bod poř. číslo 1/2 (Semelová) Ne
22.2.2018 zařadit bod „Obsazování dozorčích rada představenstev společností s přímou i nepřímou účastí hl. m. Prahy“ jako poř. č. 1 (Zábranský) Ne
22.2.2018 přeřadit bod poř. č. 5/1, tisk Z – 6121 „„K rozhodnutí Ministerstva kultury ve věci řízení o prohlášení souboru mostních objektů „Libeňský most“ za kulturní památku“ a bod poř. č. 5/2, tisk Z – 6090 „Ke stavu Libeňského mostu“ do bloku informací (Nouza) Ano
22.2.2018 o celém upraveném návrhu programu jednání  Ano
1 22.2.2018 k problematice taxislužeb na území hl. m. Prahy vs. UBER Ne
22.2.2018 k problematice taxislužeb na území hl. m. Prahy vs. UBER Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ne
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
3 22.2.2018 5994 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Ano
22.2.2018 k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky "Bezpečné síťové prostředí" Ano
22.2.2018   Ano
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ne
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ano
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ano
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ano
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ne
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ano
4 22.2.2018 6094 k „Petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk“ Ano
2 22.2.2018 6097 k pozastavení výkonu usnesení Rady HMP č. 203 ze dne 6. 2. 2018 primátorkou hl. m. Prahy Ano
5 22.2.2018 6068 k návrhu na přidělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí Ano
6 22.2.2018 6044 k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2018 a víceletých grantů na období let 2018 – 2020 v programech II.A/1., II.A/2., II.B., II.C., III.A.1., III.B.1., III.C.1., IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti sportu Ano
7 22.2.2018 5997 k přidělení mimořádných finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2018 pro Městskou část Praha - Vinoř na projektovou dokumentaci krytého zimního stadionu Ano
8 22.2.2018 6006 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže na rok 2018 Ano
9 22.2.2018 6114 k návrhu na úpravu rozpočtu MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava na zajištění financování obnovy, dodávek a údržby telematické infrastruktury Ano
10 22.2.2018 6069 k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků k 31.12.2017 do rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na r.2018 za strategické investice a fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl.m.Prahy pro OSI MHMP (ÚČOV, etapa 0001-Nová vodní linka a jednotlivé stavby Městského okruhu v úseku Malovanka-Pelc/Tyrolka) Ano
11 22.2.2018 6010 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha – Nebušice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy Ano
12 22.2.2018 6026 k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 Ano
13 22.2.2018 6107 k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 11 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. Hl.m. Prahy Ano
22.2.2018   Ano
14 22.2.2018 5926 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 4 Ano
15 22.2.2018 5928 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Ano
16 22.2.2018 5929 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 8 Ano
17 22.2.2018 5930 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 10 Ano
18 22.2.2018 5932 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 12 Ano
19 22.2.2018 5933 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 14 Ano
20 22.2.2018 5934 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 15 Ano
21 22.2.2018 5936 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 17 Ano
22 22.2.2018 5938 k návrhu zadání změny vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 19 Ano
23 22.2.2018 5940 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 21 Ano
24 22.2.2018 5941 k návrhu zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 22 Ano
Celkový počet: 86
Na stránce: