Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

upravit původní text na nový text v bodě usnesení "II. schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie...." (Nouza)

Zasedání: 8

Výsledek: Ne
pro: 19
proti: 1
zdržel se: 23

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 43

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová zdržel se
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný nehlasoval
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina zdržel se
Petr Dolínek nehlasoval
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA pro
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák pro
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová chyběl
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka chyběl
Filip Humplík zdržel se
JUDr. Jaroslava Janderová zdržel se
Ing. Ondřej Martan nehlasoval
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. chyběl
František Švarc nehlasoval
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík zdržel se
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek proti
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza chyběl
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová chyběl
Tomáš Jílek chyběl
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart nehlasoval
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková pro
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. nehlasoval
Jan Wolf nehlasoval