Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Daniel Hodek

Celkový počet: 168
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Hlas
97 10.9.2015 Z-3588 k návrhu úpravy rozpočtu v kap. 0464 a přidělení grantu v oblasti sportu a tělovýchovy na rok 2015 v programu III.2 pro
98 10.9.2015 Z-3277 k návrhu na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v působnosti odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy pro
99 10.9.2015 Z-3624 k návrhu změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SML MHMP pro
100 10.9.2015 Z-3466 k odůvodnění veřejné zakázky "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP" zdržel se
100 10.9.2015 Z-3466 k odůvodnění veřejné zakázky "Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP" pro
101 10.9.2015 Z-3621 k návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb, mapování bezbariérovosti a bezdomovectví na lokální úrovni městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2015 pro
101 10.9.2015 Z-3621 k návrhu na udělení účelové dotace na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb, mapování bezbariérovosti a bezdomovectví na lokální úrovni městským částem hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2015 pro
102 10.9.2015 Z-3641 vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy pro
103 10.9.2015 Z-3636 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy - podpora registrovaných sociálních služeb - dofinancování a úpravu rozpočtu v roce 2015 pro
104 10.9.2015 Z-3675 k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2015 - dofinancování pro
105 10.9.2015 Z-3602 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 s příspěvkovou organizací Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333, s účinností od 1. 10. 2015, s tím, že nástupnickou organizací, která převezme veškerá práva a závazky, bude příspěvková organizace Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 pro
106 10.9.2015 Z-3688 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy chyběl
106 10.9.2015 Z-3688 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy chyběl
106 10.9.2015 Z-3688 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy chyběl
106 10.9.2015 Z-3688 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy chyběl
106 10.9.2015 Z-3688 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy chyběl
106 10.9.2015 Z-3688 k návrhu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva hlavního města Prahy chyběl
107 10.9.2015 Z-3706 k návrhu na personální doplnění Výboru pro národnostní menšiny ZHMP chyběl
Celkový počet: 168
Na stránce: