Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod „Způsob komunikace Rady a Zastupitelstva se stínovým primátorem Andrejem Babišem a stínovou náměstkyní Radmilou Kleslovou“ jako bod poř. č. 5 (Svoboda)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 25
proti: 15
zdržel se: 17

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 57

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul proti
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko proti
Ing. Antonín Lébl proti
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný proti
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách proti
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá proti
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek proti
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková proti
Ing. Mgr. Irena Ropková proti
Jan Slezák proti
PhDr. Helena Briardová nehlasoval
JUDr. Ivan Hrůza nehlasoval
Mgr. Marta Semelová nehlasoval
Petr Šimůnek nehlasoval
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf zdržel se