Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod „Informace o opatřeních Rady HMP k věcnému řešení problémů metropole“ (Semelová)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 15
proti: 1
zdržel se: 41

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 57

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová zdržel se
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina zdržel se
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek zdržel se
Ondřej Profant zdržel se
Mgr. Adam Zábranský zdržel se
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek zdržel se
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta nehlasoval
Mgr. Lukáš Manhart nehlasoval
Ing. Jiří Nouza nehlasoval
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter zdržel se
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková nehlasoval
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská proti
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický zdržel se
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval