Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

návrh č. 2 – Jmenovité hlasování Rady. ZHMP žádá RHMP, aby hlasovala na svých schůzích podle jmen a údaje o hlasování uvedla v zápise. Termín: příští zasedání ZHMP“ (klub Pirátů - Zábranský)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 18
proti: 6
zdržel se: 32

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 56

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová zdržel se
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. zdržel se
Adriana Krnáčová zdržel se
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková zdržel se
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek proti
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu zdržel se
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Filip Humplík proti
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. proti
František Švarc proti
Ing. Alexandra Udženija proti
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza zdržel se
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová nehlasoval
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter nehlasoval
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský zdržel se
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf zdržel se