Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

návrh č. 3 – Odvolání podvodníků z poradních orgánů Rady. ZHMP žádá RHMP, aby odvolala z komisí RHMP osoby, které byly pravomocně odsouzeny za trestný čin a trest jim dosud nebyl zahlazen. Termín: příští zasedání ZHMP“ (klub Pirátů – Zábranský)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 18
proti: 5
zdržel se: 22

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 45

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek nehlasoval
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová nehlasoval
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl zdržel se
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil nehlasoval
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina zdržel se
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek proti
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková proti
Ing. Mgr. Irena Ropková proti
Jan Slezák proti
PhDr. Helena Briardová nehlasoval
JUDr. Ivan Hrůza nehlasoval
Mgr. Marta Semelová nehlasoval
Petr Šimůnek zdržel se
Mgr. Alexander Bellu nehlasoval
PharmDr. Petr Fifka zdržel se
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc proti
Ing. Alexandra Udženija zdržel se
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza nehlasoval
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová nehlasoval
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský nehlasoval
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM zdržel se
RNDr. Jana Plamínková nehlasoval
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval