Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

návrh č.4 –Etické kodexy. ZHMP vyzývá zastupitele, kteří neuvedli své příjmy z členství v orgánech společ. s přímou nebo nepřímou majetk.účastí HMP nebo neodevzdali či nevyplnili jiné části oznámení podle Etického kodexu ZHMP....“ (klub Pirátů – Zábranský)

Zasedání: 9

Výsledek: Ne
pro: 26
proti:
zdržel se: 22

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 48

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová nehlasoval
Ing. Karel Grabein Procházka zdržel se
Bc. Libor Hadrava zdržel se
Ing. Jiří Haramul zdržel se
Ing. Michal Hašek zdržel se
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová zdržel se
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. nehlasoval
Adriana Krnáčová nehlasoval
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl nehlasoval
Ing. Patrik Nacher nehlasoval
Radomír Nepil zdržel se
JUDr. Petr Novotný zdržel se
RNDr. Marcela Plesníková nehlasoval
Ing. arch. Martin Polách zdržel se
Jaroslav Štěpánek, MBA zdržel se
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina zdržel se
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek nehlasoval
PhDr. Lukáš Kaucký nehlasoval
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA nehlasoval
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu chyběl
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová chyběl
Ing. Ondřej Martan zdržel se
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc zdržel se
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Mgr. Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová pro
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička zdržel se
Ing. Eva Vorlíčková pro
Mgr. Jan Čižinský nehlasoval
Mgr. Petra Kolínská nehlasoval
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM nehlasoval
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička zdržel se
PhDr. Matěj Stropnický nehlasoval
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. zdržel se
Jan Wolf nehlasoval